كارت شرکت در آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي (سامفا-سامفاي دانشگاهي) دوره پنجم سال ۱۳۹۸
توضيحات
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا کد پيگيري خود را فراموش کرده اند بر اساس اطلاعيه مربوط ، با به همراه داشتن کارت ملي و يا اصل شناسنامه در روز پنجشنبه مورخ 98/06/14 برابر با 5 سپتامبر 2019 از ساعت 8:30 الي 12 و 14 الي 18 (به وقت ايران)به نماينده سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه و نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش دوم کارت خود را دريافت نمائيد
  روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره گذر نامه
  *  
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   
   *  
  :شماره گذر نامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي

  © 2019 Sanjesh Organization, All Right Reserved