كارت شرکت در آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي (سامفا-سامفاي دانشگاهي) دوره هفتم سال ۱۳۹۹ (1 اسفند 1399 برابر با 19 فوريه 2021 ميلادي)
توضيحات
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا کد پيگيري خود را فراموش کرده اند مي توانند از روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 برابر با 17 فوريه 2021 ميلادي لغايت 99/11/30 برابر با 18 فوريه 2021 ميلادي با شماره تلفن 02636182367 از ساعت 8:30 الي 14 تماس حاصل نمايند و نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش دوم کارت خود را دريافت نمائيد
  روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره گذر نامه
  *  
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   
   *  
  :شماره گذر نامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي

  © 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved