پاسخنامه و کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دكتري سال 1400
توضيحات
 • جهت مشاهده نتايج خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • از آنجاييكه ممكن است پس از بسته شدن فايل دفترچه راهنماي انتخاب رشته، تغييراتي از طرف معاونت آموزشي وزارت متبوع يا دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو به اين سازمان اعلام گردد كه ملاك عمل قرار خواهد گرفت، لذا به داوطلبان توصيه مي شود به تغييراتي كه در قالب اطلاعيه ها از طريق سايت سازمان يا هفته نامه پيك سنجش اطلاع رساني مي شود توجه نموده و در اين راستا اقدامات لازم را انجام دهند. بديهي است عدم اطلاع از اطلاعيه هاي اعلام شده هيچ گونه حقي براي داوطلبان ايجاد نمي كند
  روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره شناسنامه
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *  
  شماره داوطلبي
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد


  تصويركد امنيتي
  © 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved