کارنامه داوطلبان انتخاب رشته کننده در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري سال 1396
توضيحات
 • جهت مشاهده نتايج خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره شناسنامه
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *  
  شماره داوطلبي
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد


  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved