نتايج نهايي آزمون قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف سال 1396
توضيحات
 • براي مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با آزمون، مي توانند حداکثر 10 روز پس از اعلام نتيجه آزمون، با دستگاه مربوطه در اين خصوص مکاتبه و از مراجعه حضوري و يا مکاتبه با اين سازمان جداً خودداري نمايند. بديهي است به تقاضاهايي که پس از تاريخ مقرر واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي ، شماره شناسنامه و سال تولد
  *  
  :شماره داوطلبي
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده ، شماره شناسنامه و سال تولد
  *  
  : شماره پرونده
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved